Kontakt

Wydawnictwo BAR Ireneusz Męclewski
os. Oświecenia 10/49, 31-636 Kraków
NIP 735-214-56-98, REGON: 351477670
Nr Konta 76 1140 2004 0000 3402 8178 2829 mBank

wydawnictwobar@gmail.com